Petr Zuska Navigace

Hrát/Pozastavit
Zobrazit celé video

A Little Touch of the Last Extreme

  • Choreografie: Petr Zuska
  • Hudba: Arvö Pärt, James Brown, Gavin Bryars, Adrian Johnston, Dan Jones, Nikos Grapsas, Ondráš, Michael Jackson
  • Scéna: Jan Dušek
  • Kostýmy: Lucie Loosová
  • Světelný design: Pavel Kremlík, Petr Zuska
  • Délka: 30 min.
  • Počet tanečníků: 10
  • Světová premiéra: 17. 6. 2009 - Balet Národního divadla

Svou podstatou se surrealistická choreografie dotýká nejzákladnější podstaty života. Tvůrcem záměrně blíže neurčené mužské postavy v inscenaci se nacházejí v určitých životních etapách (v produktivním věku, právě mezi obdobím dětství a stáří). Jedním z klíčových témat této inscenace je otázka života a smrti. Oba tyto extrémy, či krajní momenty života, zastupují postavy, v tomto díle nejkonkrétnější: stařec a batole. Jinou rovinou  je tu  rovněž dualismus, který se týká mužské a ženské roviny obsažené v každém člověku. Tedy to, že v každém z nás je obsažen jak mužský, tak ženský prvek. I když jsou všechny postavy této choreografie kostýmovány v mužském oděvu a jsou primárně pojaty jako muži, dvě z nich se vymykají. Jsou ryzí abstrakcí, znázorňují polaritu jinu a jangu či světlé a temné, ženu a muže.

Foto: Pavel Hejný, Hana Smejkalová