Petr Zuska Navigace

Hrát/Pozastavit
Zobrazit celé video

Svěcení jara

  • Choreografie: Petr Zuska
  • Hudba: Igor Stravinskij
  • Kostýmy: Lucie Loosová
  • Scéna: Jan Dušek
  • Světelný design: Petr Zuska
  • Délka: 35 min.
  • Počet tanečníků: 18
  • Světová premiéra: 12. 2. 2010 - West Australian ballet
  • Česká premiéra: 11. 11. 2010 - Balet Národního divadla

Stravinského Svěcení jara je dílo inspirované starými pohanskými rituály, které jsou však samy o sobě jako takové z dnešního pohledu západní civilizace asi sotva pochopitelné. Nahlédneme-li ale pod povrch těchto dávných zvláštních zvyků a praktik, zjistíme, že jejich podstata se odvíjí od základního pilíře našeho bytí, pravidel, otázek a tajemství existence všeobecně. Otvírá se tím prostor metafyzických rozměrů a tudíž i přesahu do jakékoliv doby, etiky či kultury. Choreografie, scénografie a světelný design mého pojetí Svěcení jara vytváří a kombinuje esence obou, zdánlivě rozdílných pohledů. Tedy, jednak doteky původní Stravinského a Roerichovy konkrétní inspirace, ale zároveň i aspekty oné širší, abstraktnější symboliky. Právě ta pro mne byla „klíčem“ ke vchodu do tohoto tématu.

Nechtěl jsem se tedy příliš zabývat rituálem samotným, spíše mne inspirovala jeho podstata v širších souvislostech. Až na malé výjimky jsem v rámci hudby rovněž rezignoval na původní libreto, tedy obsahově-příběhové rozčlenění jednotlivých částí a vět, a více se nechal vést vnitřními obrazy, pocity a emocemi, které ve mně tato geniální skladba vyvolávala.

Foto: Pavel Hejný, Hana Smejkalová